Нормативни актове

  • Всeoбщa дeклaрaция зa прaвaтa нa чoвeкa

    ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA ПРEAМБЮЛ

    Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и н …

  • Европейска конвенция за правата на човека

    изменена и допълнена от Протоколи № 11 и 14, придружена от Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 и 13

    Текстът на Конвенцията е представен с измененията и допълненията …