Всички новини

Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април - юни 2021 г.

14 септември 2021

Бюлетинът с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април-юни 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на човека" и на …


Image not found.

Осми обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

12 юли 2021

На 7 юли 2021 г. Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Осмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на чо …


Image not found.

"Будинова и Чапразов срещу България" и "Бехар и Гутман срещу България"

6 юли 2021

На 16 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека („Съдът“, „ЕСПЧ“) обяви своите решения по делата Будинова и Чапразов срещу Бъл …


Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Янчовичин срещу България"

20 май 2021

На 16.03.2021 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото „Янчовичин срещу България". 

Жалбоподателят се оплаква, че е бил малтретиран в …


Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Байраков срещу България"

20 май 2021

На 14.05.2020 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът) постанови решение по делото "Байраков срещу България".

През 2012 г. жалбоподателят бил задържан п …