Всички новини

Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 19, юли - септември 2021 г.

2 декември 2021

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика & …


Image not found.

Базата данни HUDOC на български език

9 ноември 2021

На 8 ноември официално стартира потребителският интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - HUDOC на български език. В събитието, което се …


Image not found.

Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ, постановени срещу Република България

17 септември 2021

На 6 август 2021 г. Министерският съвет прие решение № 586 за приемане на Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, пос …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април - юни 2021 г.

14 септември 2021

Бюлетинът с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април-юни 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на човека" и на …


Image not found.

Осми обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

12 юли 2021

На 7 юли 2021 г. Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Осмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на чо …