Всички новини

Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 21, януари - март 2022 г.

20 юни 2022

Бюлетинът "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода януари - март 2022 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на ч …


Image not found.

Нови документи за практиката на Съда

7 март 2022

На сайта на ЕСПЧ вече са достъпни ръководства и други ключови справочни документи за практиката на Съда. Сред тях са:

Ръководство по член 6 от Европейската конвенция за …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 20, октомври - декември 2021 г.

28 януари 2022

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика & …


Image not found.

От шест на четири месеца се променя срокът за подаване на жалби пред Eвропейския съд по правата на човека

27 януари 2022

Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) влезе в сила на 1 Август 2021 след подписването и ратифицирането му от 47-те страни ч …


Image not found.

Годишна пресконференция на ЕСПЧ

27 януари 2022

Президентът на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на живо в И …