Всички новини

Image not found.

От шест на четири месеца се променя срокът за подаване на жалби пред Eвропейския съд по правата на човека

27 януари 2022

Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) влезе в сила на 1 Август 2021 след подписването и ратифицирането му от 47-те страни ч …


Image not found.

Годишна пресконференция на ЕСПЧ

27 януари 2022

Президентът на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на живо в И …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 19, юли - септември 2021 г.

2 декември 2021

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика & …


Image not found.

Базата данни HUDOC на български език

9 ноември 2021

На 8 ноември официално стартира потребителският интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - HUDOC на български език. В събитието, което се …


Image not found.

Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на ЕСПЧ, постановени срещу Република България

17 септември 2021

На 6 август 2021 г. Министерският съвет прие решение № 586 за приемане на Пътна карта за изпълнението на осъдителните решения на Европейския съд по правата на човека, пос …