Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Михалеви срещу България" (справедливо обезщетение)

На 16.05.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение относно справедливото обезщетение по делото "Михалеви срещу България", жалба № 63481/11, решение от 21.06.2018 г.

Наследодателят на жалбоподателите притежавал фабрика, национализирана през 1947 г. и впоследствие ползвана от държавно предприятие. Съдът намери нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията поради пълната липса на обезщетение вместо реституция по отношение на недвижимата собственост на жалбоподателите, като отложи произнасянето си по въпроса за справедливото обезщетение. 

Жалбоподателите претендират сумата от 258 000 евро, представляващи номиналната стойност на компенсаторните записи, които са щели да получат, както и лихва върху нея в размер на 455 000 евро. В решението си от 16 май 2019 г. Съдът възприема изложената от  Правителството теза за дължимото обезщетение и определя на всеки един от двамата жалбоподатели обезщетение в размер на 28 500 евро за имуществени вреди и по 2000 евро за неимуществени вреди.

Българският превод на решението е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.