Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Калев срещу България", жалба № 9464/11

15 ноември 2016

Жалбата „Калев срещу България“, жалба № 9464/11, също е свързана с отчуждително производство по реда на ЗТСУ (отм.) и повдига въпроси, свързани с групата дела …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Джабаров и други срещу България", жалби № 6095/11, 74091/11 и 75583/11

14 ноември 2016

На 31.03.2016 г. ЕСПЧ постанови решение по жалбата „Джабаров и други срещу България“, в което единодушно приема, че е налице нарушение на член 5 от Конве …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Дидов срещу България", жалба № 27791/09

15 ноември 2016

На 17.03.2016 г. Съдът постанови решение по жалбата "Дидов срещу България". Делото е свързано със задържането на жалбоподателя от полицията за шест часа и половина при ус …