Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 20, октомври - декември 2021 г.

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ и в портала humanrights.bg

В този период Съдът обяви пет жалби срещу България за недопустими. Сред обявените за недопустими са жалбите "X срещу България", "Y срещу България" и "W срещу България", касаещи връщането на 15 октомври 2016 г. от българските власти на трима турски граждани в Турция. ЕСПЧ прие, че жалбоподателите не са спазили шестмесечния срок за неговото сезиране. 

По делото "Донев срещу България" ЕСПЧ прие, че няма нарушение на чл. 6 от Конвенцията във връзка с дисциплинарното производство срещу жалбоподателя, приключило с освобождаването му от длъжността съдия, а оплакването по чл. 8 от Конвенцията за накърняване на неговите репутация и чест, обяви за явно необосновано.

Бюлетинът съдържа кратки резюмета и на останалите решения на ЕСПЧ по същество, постановени в този период, включително решението по делото "Баневи срещу България".

Включена е информация и за заличените от Съда жалби след постигане на приятелско споразумение или направена едностранна декларация. 

Решенията на Съда отново са систематизирани по членове на Конвенцията, посочени са и линковете към оригиналните текстове на интернет страницата на Съда. 

Това издание на бюлетина се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.