Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 21, януари - март 2022 г.

Бюлетинът "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода януари - март 2022 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на човека" и на портала humanrights.bg.

Новият брой 21 съдържа кратки резюмета на постановените в този период решения по дела: „Екимджиев и други срещу България“ жалба № 70078/12; „Павлови срещу България“ жалба № 72059/16; „Радев срещу България“ жалба № 62942/16; „Анатолий Маринов срещу България“ жалба № 26081/17; „Бекташев срещу България“ жалба № 39852/14; „Джи Ай Сервиз ООД срещу България“ жалба № 24697/14 16; „Божилови срещу България“ жалба № 9051/18; „Y и други срещу България“ жалба № 9077/18; „Иванов срещу България“ жалба № 36946/12; „Маринова срещу България“ жалба № 59932/15 и на сключени Приятелски споразумения за периода.

Решенията на Съда отново са систематизирани по членове на Конвенцията, посочени са и линковете към оригиналните текстове на интернет страницата на Съда.

Това издание на бюлетина се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.