Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април - юни 2021 г.

Бюлетинът с "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода април-юни 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на човека" и на портала humanrights.bg.

Новият брой 18 съдържа кратки резюмета на постановените в този период петнадесет решения по същество, както и решенията, с които две жалби са обявени за недопустими. Включена е информация и за три заличени жалби. Решенията на Съда отново са систематизирани по членове на Конвенцията, посочени са и линковете към оригиналните текстове на интернет страницата на Съда.

Това издание на бюлетина се осъществява с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ” и е продължение на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014.