Годишна пресконференция на ЕСПЧ

Президентът на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на живо в Интернет. Той направи преглед на дейностите на Съда през 2021 г. и представи статистическите данни за изминалата година.  

През 2021 г. Съдът е разгледал повече от 36 000 жалби, 8% по-малко в сравнение с миналата година. Въпреки това решенията на Голямата камара или камарите са с 9% повече спрямо 2020 г. Тези решения са постановени по най-сложните поставящи най-сериозни проблеми, което е показател за нарасналата ефективност на работата на Съда.

В края на 2020 г. висящите жалби възлизаха на 62 000 бр., докато в края на 2021 г. те вече са 70 150 бр., което представлява увеличение от 13%.

Четири държави формират 70% от всички висящи жалби пред ЕСПЧ.  Това са Руската федерация с около 17 000 и ръст от 24% спрямо предходната година; Турция с 15 250 жалби, отново увеличение от почти 30% в сравнение с 2020 г.; Украйна с около 11 350 жалби и ръст от 9% и Румъния с 5700 жалби и спад от 24%.

България е на 15 място с 537 висящи жалби разпределени на съдебен състав. Общият брой подадени жалби срещу България през 2020 г. е възлизал на 498 бр., а през 2019 г. е бил 750 бр.  

През 2021 г. ЕСПЧ се е произнесъл по 60 дела срещу България, от които по 37 е постановил решение по същество. Решение с поне едно нарушение на Конвенцията  Съдът е постановил по 35 дела, а по две от делата е постановено решение, че няма нарушение на Конвенцията. За сравнение през 2020 г. решенията на ЕСПЧ срещу България са били общо 53, от които осъдителните са били 35 бр.

Съгласно официалната статистическа информация на Секретариата на Съда за 2020 г., държавите членки с най-голям брой осъдителни решения, са Русия, Украйна,  Турция, Румъния, Молдова и Азербайджан, с която България дели шестото място по брой осъдителни решения.

В контекста на пандемията от Ковид 19 председателят на Съда  подчерта, че основната цел на Конвенцията е била и винаги ще бъде имено да посреща изпитания в несигурни времена като днешните, запазвайки на всяка цена принципите на демокрацията и върховенството на правото, които сега са още по-важни от всякога. Той призова никога да не бъде забравяно, че свят без тези основни принципи е свят, който вече не е свободен.

снимка: twitter ECHR CEDH