Нови документи за практиката на Съда

На сайта на ЕСПЧ вече са достъпни ръководства и други ключови справочни документи за практиката на Съда. Сред тях са:

Ръководство по член 6 от Европейската конвенция за правата на човека Право на справедлив съдебен процес (гражданскоправен аспект) - актуализация към 31 август 2021 г.

Ръководство по член 6 от Европейската конвенция за правата на човека Право на справедлив съдебен процес (наказателноправен аспект) - актуализирано към 31 декември 2021 г.

Ръководство по член 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за правата на човека. Защита на собствеността - актуализирано към 31 август 2021 г.

Използване на сила от страна на полицията по време на демонстрации - актуализирано към м. март 2021 г.

Родителски права - актуализирано към м. май 2021 г.

Домашно насилие - актуализирано към м. юли 2021 г.

Поредицата "Тематични ръководства по практика на ЕСПЧ“ представя основните решения на Съда, организирани по съответен член от Конвенцията за защита правата на човека или конкретна материя (тема). Документи се актуализират редовно и са важна отправна точка за разбриране и проследяване на практиката на Съда, която, в конкретта на предизвикателствата на последните години, се развива все по-динамично.

Офисът на българският правителствен агент пред ЕСПЧ (Дирекция ППРБЕСПЧ) в Министерство на правосъдието се ангажира с осигуряването на превод български език на документите по материи, поставящи актуални, чувствителни и важни теми в българското общество.

Техните преводи се осъществяват с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по проект на програма "Правосъдие", "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на ЕСПЧ”. Продължение са на една от добрите практики, стартирали в рамките на програмен период 2009 – 2014, целяща да се обезпечи надеждна и пълна база данни на значимите актове на Съда и на Съвета на Европа, с точен превод на специализираната, юридическа терминология.