Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

На страниците на министерство на правосъдието и humanrights.bg е публикуван българският превод на последната версия на "Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ".