(П1-1-2) Осигуряване плащането на постъпления или глоби