(П1-2) Зачитане на религиозните убеждения на родителите