(П1-2) Зачитане на философските убеждения на родителите