(П4-1) Забрана на лишаването от свобода за дълг-{Общо}