(П4-3-1) Забрана за колективно експулсиране на собствените граждани