(П4-3-2) Влизане в територията на държавата, чийто гражданин е лицето