(П4-4) Забрана за колективно експулсиране на чужденци