(П6-2) Информиране на генералния секретар за законодателството