(П7-1-1) Представяне на доводи против експулсирането