(П7-1-2) Експулсиране преди възползване от правата