(П7-2) Осъждане в резултат на жалба, подадена срещу оправдаване