(П7-3) Неразкриването на факта се дължи на осъденото лице