(Чл. 10-1) Разрешителен режим за радио- и телевизионните компании