(Чл. 10-2) Гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието