(Чл. 11-1) Да образува и членува в професионални съюзи