(Чл. 15-1) Строго в пределите на изискванията на положението