(Чл. 16) Ограничения за политическата дейност на чужденците