(Чл. 4-3-а) Труд, задължителен за лицата, лишени от свобода