(Чл. 4-3-а) Труд, задължителен по време на условно освобождаване