(Чл. 4-3-c) Повинност, изпълнявана в случай на бедствие