(Чл. 5-1-D) Явяване пред предвидената в закона институция