(Чл. 5-1-e) Предотвратяване разпространението на инфекциозни болести