(Чл. 5-3) Продължителност на задържане преди делото