(Чл. 6-1) Решаване на правен спор (наказателноправни въпроси)