(Чл. 6-2) Доказване на вината в съответствие със закона