(Чл. 6-3-E) Да ползва безплатно услугите на преводач