(Чл. 7-1) Време на извършване на действие или бездействие