(Чл. 7-2) Общи принципи на правото, признати от цивилизованите народи