(Чл. 9-2) Защита на правата и свободите на другите