Базата данни HUDOC на български език

На 8 ноември официално стартира потребителският интерфейс на базата данни на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) - HUDOC на български език. В събитието, което се проведе онлайн, участие взеха министърът на правосъдието Иван Демерджиев, заместник-министър Юлия Ковачева и Милена Коцева, директор на Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" към Министерство на правосъдието. Приветствие към участниците отправи и съдията от ЕСПЧ Йонко Грозев.

Министър Демерджиев отбеляза, че събитието е само броени дни след 4 ноември – рождения ден на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. 

„Това е събитие с изключително значение за цялата българска правна общност.  Това е безспорно признание за ползотворното взаимодействие  на българските юристи с ЕСПЧ и по-специално за работата на колегите от Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" към Министерство на правосъдието“, заяви още той. Демерджиев благодари специално на служителите и ръководството на дирекцията за положените усилия: „Благодарение на усилията на дирекцията на български език са качени над 820 текста, които са значима част от над 33 000 превода на решения на 31 езика, различни от английски и френски”.

„Убеден съм, че базата данни HUDOC на български език следва да се превърне в ежедневен помощник на всички институции в усилията за законосъобразно и подчинено на правата на човека изпълнение на техните функции“, допълни министърът. 

Заместник-министър Юлия Ковачева отбеляза, че ратификацията на Конвенцията е довела до подобряване на правната рамка на България. „Представеният днес проект ще допринесе за подобряване на практиката, по-ефективна защита на правата на гражданите и ще бъде неоценим инструмент в полза ва всички български граждани.“

Г-жа Коцева отбеляза, че проекта датира още от 2014 година: „Оттогава работим много амбициозно, за да разполага българската общност с този инструмент за търсене в необятната практика на ЕСПЧ.“ 

Българският съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев коментира, че с новя инструмент практиката на съда става много по-достъпна. Това е много добра възможност за подобряване на диалога между ЕСПЧ и националните правораздавателни институции. Така комуникацията става по-лесна, посочи той.

По време на събитието беше направена кратка демонстрация на интерфейса на български език с акцент за възможностите на търсачката на базата данни. HUDOC е официалната база данни за актовете на Европейския съд по правата на човека – решения по допустимост, решения по същество, комуникирани жалби и др. Българският потребителски интерфейс се добавя към съществуващите английски, френски, грузински, руски, испански, турски и украински версии на базата данни, която съдържа над 33 000 превода на решения на 31 езика, различни от английски и френски. На български език са качени над 820 текста. Преобладаващата част от тях са осигурени от Министерство на правосъдието. 

Базата данни на HUDOC на Европейския съд по правата на човека осигурява достъп до съдебната практика на Съда (Голяма камара, състав на съда и съдебни решения и определения на комисиите, съобщени дела, съвещателни мнения и правни справки от Информационните данни на практиката на Съда), Европейската комисия по правата на човека (решения и доклади) и Комитета на министрите (резолюции).

Прессъобщение на ЕСПЧ

Ръководство на потребителя