Механизъм за предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативни актове с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ

На Вашето внимание представяме предложение за Механизъм за предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативни актове с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Експертният доклад относно Механизма е изготвен от ДЗЗД „Обединение за правата на човека“ в изпълнение на обществена поръчка по предефиниран проект № 3 „Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., бенефициент Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, Министерство на правосъдието.

Механизмът се основава на проведено проучване и анализ на ключови актове и инструменти от вътрешното, европейското и международното право. Той съдържа методите и насоките за извършване на предварителния преглед, представя институционалния аспект на въпроса и констатира необходимост от законодателни промени.