Всички новини

Image not found.

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт

22 април 2016

На портала за права на човека е публикуван доклад "Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт.& …


Image not found.

Представяне на книгата „Право на Европейската конвенция по правата на човека“

7 април 2016

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” (ППРБЕСПЧ) към Министерство на правосъдието, има удово …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото СТОЙКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (жалба № 38152/11)

14 март 2016

Дирекция ППРБЕСПЧ публикува на страницата "Права на човека" и на страницата на министерството на правосъдието българския превод на решението на ЕСПЧ по дел …


Image not found.

Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“

14 март 2016

В деветия брой на Бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени резюмета на решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до …


Image not found.

Превод на български на решението на ЕСПЧ по делото „Караиванова и Милева срещу България", жалба № 37857/05

18 февруари 2016

HUMANRIGHTS.BG публикува българския превод на решението на ЕСПЧ по делото "Караиванова и Милева срещу България", жалба № 37857/05, постановено от Съда в Страсбург на 17 …