Всички новини

Image not found.

Закриваща конференция на предефиниран проект 3

26 май 2016

На 25.04.2016 г., в зала "Анел" на едноименния хотел в София се проведе закриващата конференция по предефиниран проект 3 "Укрепване на националните компенсаторн …


Image not found.

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт

22 април 2016

На портала за права на човека е публикуван доклад "Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт.& …


Image not found.

Представяне на книгата „Право на Европейската конвенция по правата на човека“

7 април 2016

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” (ППРБЕСПЧ) към Министерство на правосъдието, има удово …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото СТОЙКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (жалба № 38152/11)

14 март 2016

Дирекция ППРБЕСПЧ публикува на страницата "Права на човека" и на страницата на министерството на правосъдието българския превод на решението на ЕСПЧ по дел …


Image not found.

Публикувани са девети и десети брой на Бюлетина “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“

14 март 2016

В деветия брой на Бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени резюмета на решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до …