(П7-4) Право да няма повторно осъждане или наказание