(Чл. 10-1) Свобода на разпространяване на информация