(чл. 5-2) Информация за основанията за арестуването