(Чл. 5-3) Основателност на задържането преди делото