(Чл. 6-3-а) Информация за характера и причините за обвинението