(Чл. 6-3-c) Когато интересите на правосъдието го изискват