Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Загорски срещу България", жалба № 59546/08

14 ноември 2016

На 30 юни 2016г. Европейския съд постанови решението си по жалбата Загорски срещу България (жалба № 59546/08). Жалбоподателят твърди, че необосновано му е бил отказан дос …


Image not found.

Ефективният съдебен контрол върху задържането на малолетни и непълнолетни лица в светлината на чл. 5 § 4 от Европейската конвенция за правата на човека и Решение № 11/2016 на Конституционния съд

8 ноември 2016

Авторът Мария Димитрова е правителствен агент в Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" към Министер …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Тодоров срещу България", жалба № 19552/05

7 ноември 2016

На 12.07.2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата  "Тодоров срещу България". 

Като се позовава на чл. 6 § 3 с) от К …